Badel

Badel

Badel

Kategoria: Mieszkalne, Urbanistyka, Usługowe

Klient: Miasto Zagrzeb

Rok: 2012

Status: Projekt Konkursowy

Lokalizacja: Zagrzeb, Chorwacja

Nagrody: Kwalifikacja do Finałowego Etapu Konkursu

„A good masterplan is strong enough to set down the rules, to keep the singularity of an idea, but is relaxed enough to allow the development of each of the pieces into its own character”

David Chipperfield

Współczesne, otwarte społeczeństwo domaga się coraz większej wolności w obrębie struktur miejskich. Rosnąca wielość poglądów i postaw, rodzi potrzebę wytworzenia miejsc sprzyjających ich manifestacji. Nowoczesne struktury miejskie powinny stwarzać możliwość spełniania tych potrzeb, jak i inspirować do nowych działań. Historia dowodzi, że najważniejszym elementem w tkance miejskiej jest plac a ich nagromadzenie świadczy o bogatej kulturze społecznej. Ludzka skala przestrzeni publicznych oraz łatwa komunikacja pomiędzy nimi umożliwiają orientację w złożonej strukturze.

 

Śródziemnomorski sposób spędzana wolnego czasu i potrzeba kontaktu z innymi, również prowokują do położenia szczególnego nacisku na rozwiązania dotyczące przestrzeni publicznej. Intensywne relacje międzyludzkie oraz potrzeba ciągłych kontaktów społecznych, to wyznaczniki prezentowanej koncepcji. W oparciu o projekt ma szansę powstać fragment miasta oddany w całości pieszym, pełniący rolę wielofunkcyjnego centrum dla całej dzielnicy, który spowoduje rewaloryzację okolicznych kwartałów.

 

Istniejąca zabudowa kwartału Badel, która określa jego granicę od strony północnej, jest nieciągła i nie stanowi większej bariery dla wnikania do jego wnętrza. Chęć zachowania otwartego charakteru sprawiła, że część nowej zabudowy została odsunięta od granicy działki by wciągać pieszych wgłąb kwartału. Powstała w ten sposób struktura składa się z naprzemiennie usytuowanych budynków o jednakowej wysokości oraz sekwencji placów. Budynki, pomiędzy którymi prześlizgujemy się przechodząc na kolejne, dostępne z każdej strony place, poszerzają się ku górze, by zetknąć się na najwyższych kondygnacjach. Dzięki temu place na poziomie parteru sprawiają wrażenie bardziej kameralnych i lepiej zacienionych, co jest nie bez znaczenia dla przestrzeni publicznej w tej szerokości geograficznej.

 

Powstaje unikalny fragment Zagrzebia, z ciągiem otwartych przestrzeni publicznych o odmiennych funkcjach, ale spójnym charakterze. Poruszanie się pomiędzy tymi miejscami, będzie przypominało krążenie po historycznym centrum miasta, w którym za każdym narożnikiem czekają na nas zaskakujące perspektywy i niezapomniane kadry. Układ budynków stykających się narożnikami (mass) z otwartymi przestrzeniami pomiędzy (void) przywodzi na myśl planszę do gry w warcaby, z pionkami ustawionymi w podobnym porządku. Takie porównanie sugeruje możliwość rozegrania wielu partii tej gry i mnogość rozwiązań, w oparciu o proste zasady zapisane w masterplanie. Proponowana wysokość zabudowy – 9 kondygnacji nadziemnych, jest świadomym zabiegiem mającym na celu harmonijne wpisanie się w strukturę tej części Zagrzebia (tzw.Lower Town). Nie wysokość, a interesująca struktura zabudowy będzie czynić miejsce rozpoznawalnym i atrakcyjnym dla ludzi z zewnątrz.

Ideą założenia jest rozmieszczenie funkcji ogólnodostępnych (culture, leisure, gastronomy) na pierwszym (parter) i ostatnim poziomie projektowanej zabudowy. Są to dwie ogólnodostepne, wzajemnie połączone kondygnacje, obejmujące powierzchnię całego kwartału i wymuszające poruszanie się wszystkich użytkowników także w pionie.

Na poziomie parteru wszystkie budynki otwierają się na otaczające je place. Większość powierzchni stanowią sklepy, restauracje, kawiarnie, czyli funkcje dzięki którym na całym obszarze pojawią się ludzie. W każdym z budynków, w zależności od jego wiodącej funkcji, znajduje się hol wejściowy lub reprezentacyjne lobby.

 

Ostatnia kondygnacja powstała z połączenia wszystkich nowych budynków. Stanowi zwieńczenie całej struktury i zarazem jej najbardziej atrakcyjny element. Położona na wysokości 30 metrów ponad terenem, czyli powyżej zabudowy przyległych kwartałów, zapewnia widok na całą okolicę. Na tym poziomie umieszczone zostały wszystkie funkcje służące odpoczynkowi (basen, siłownia, kawiarnie, ogrody) a także kulturze (galeria sztuki, biblioteka, sala wielofunkcyjna). Dostęp do tego piętra mają wszyscy użytkownicy poszczególnych budynków, zarówno goście hotelowi, pracownicy biur, jak i mieszkańcy. Główne wejście znajduje się jednak w istniejącym Distillery Building, który staje się łącznikiem pomiędzy miejskim parterem i ogólnodostępną przestrzenią najwyżej położonej kondygnacji.

 

Pomiędzy, na poziomach od +1 do +7, poszczególnym obiektom przydzielona została konkretna funkcja (hotel, biura, mieszkaniówka, handel, etc). Program budynków dobrany został stosownie do ich lokalizacji. Nie blokuje to jednak możliwości przeprogramowania wybranych obiektów, w oparciu o nowe wytyczne.