Pensjonat Zagrodowy

Pensjonat Zagrodowy

Pensjonat Zagrodowy

Kategoria: Mieszkalne, Przebudowa, Usługowe

Klient: Prywatny

Rok: 2018

Status: Projekt Koncepcyjny

Powierzchnia: 500 m2

Lokalizacja: Góry Izerskie, Polska

Wizualizacje: Sebastian Grochowski

Prezentowana koncepcja zakłada odbudowę, przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej w celu wykreowania zespołu budynków w zabudowie jednorodzinnej z pokojami na wynajem, budynkiem gospodarczym z garażem i hodowlą alpak, pełniących rolę wiejskiego p e n s j o n a t u. Głównym założeniem projektowym było utrzymanie charakteru typowego dla lokalnych zagród wiejskich, zarówno w skali urbanistycznej jak i za pomocą lokalnych form, i materiałów przy użyciu współczesnych środków wyrazu architektonicznego.

Projektowany układ zachowuje pierwotną orientację budynków w zakresie układu kalenicowego, jednak z uwagi na zmianę sposobu użytkowania, nastąpi zmiana ich gabarytów. W celu utrzymania skali istniejącej zabudowy bryła budynku mieszkalnego skomponowana została z dwóch przesuniętych względem siebie części, co pozwala równocześnie na rozdzielenie strefy prywatnej od tej dostępnej dla gości. Jako uzupełnienie zespołu odbudowywanych obiektów zaprojektowano transparentny pawilon ogrodowy, zlokalizowany po stronie południowej i stanowiący kompozycyjną przeciwwagę dla budynku gospodarczego. Wszystkie budynki zaprojektowano na trakcie 8-metrowym i przekryto dachem dwuspadowym, symetrycznym.

 

Elementem spajającym powstały układ urbanistyczny a także nawiązującym do charakteru lokalnej zabudowy jest plac wejściowy, wykonany z miejscowego kamienia, łączący budynki i przechodzący płynnie w ich podmurówki. Proponuje się wykorzystanie materiału kamiennego z podmurówek oraz ścian istniejącej zabudowy jako formę recyklingu. Całość dopełniają rabaty z bujną rodzimą roślinnością urządzone w stylu tradycyjnych przydomowych ogródków wiejskich.

Centralnie zlokalizowany budynek mieszkalny zaprojektowano w miejscu istniejącej stodoły,  rozbudowując ją w kierunku zachodnim. Budynek projektuje się jako parterowy z poddaszem użytkowym i częściowym podpiwniczeniem. Na parterze – w części zachodniej budynku – zlokalizowano obszerne mieszkanie dla właścicieli pensjonatu, podczas gdy od wschodu umieszczono przestronną strefę wypoczynkową z jadalnią do wspólnego użytkowania przez  gości. Na poddaszu zaplanowano pięć komfortowych apartamentów zapewniając im kontakt z atrakcyjnym otoczeniem we wszystkich kierunkach.